Velkommen til HR4HIRE.no!
  • Er din bedrift flink nok til å involvere de ansatte i målsetting og måloppnåelse?
  • Når tok du deg tid til en prat med dine medarbeidere om deres kompetanse sist?
  • Har din bedrift medarbeidere med engasjement for firmaet?
  • Trenger din bedrift en HR ressurs for en periode?

For mange bedrifter blir oppfølging og motivasjon av medarbeidere glemt i hverdagen. Vi får stadig høre at fornøyde medarbeidere er mindre syke og gjør en bedre jobb.

HR4HIRE tilbyr et antall tjenester med fokus på utvikling av mennesker.

Engasjement er vår styrke -
Mennesker vår kompetanse!

 

Copyright 2006, hr4hire.no. design by dawghouse design