Tjenester > Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte

Samfunnet setter stadig høyere krav til oppfølging av sykefravær i bedrifter. For mange ledere er dette en ny og vanskelig oppgave. HR4HIRE setter oppfølgingen i system og gjennomfører individuelle samtaler med den sykemeldte for å ivareta bedriftens og medarbeiderens interesse. Vi har erfaring og kompetanse på området og vil være en ressurs i å få medarbeideren tilbake, eller til å se nye muligheter i forhold til jobbsituasjonen.

HR4HIRE utarbeider en plan i samarbeid med den sykemeldte og bedriften.

Engasjement er vår styrke -
Mennesker vår kompetanse!

 

Copyright 2006, hr4hire.no. design by dawghouse design