Tjenester > Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Kurs

Kurs i konflikthåndtering eller gjennomføring av den vanskelige samtalen arrangeres som bedriftsinterne kurs. HR4HIRE bistår med å gi økt kompetanse om hvordan man håndterer vanskelige situasjoner og samtaler i hverdagen.

Konsulenttjenester

Er din bedrift kommet opp i en situasjon som har låst seg og trenger hjelp til å løse opp denne? HR4HIRE gjennomfører samtaler med partene og bidrar til å løse opp i en oppstått konflikt. Vi følger også opp i en periode etter hendelsen og gir støtte for å forholde seg til situasjonen også i ettertid.

Engasjement er vår styrke -
Mennesker vår kompetanse!

 

Copyright 2006, hr4hire.no. design by dawghouse design