Tjenester > Coaching

Coaching

Coaching et av flere verktøy for å ta seg fra tanke og ord til HANDLING.

HR4HIRE har utarbeidet en modell for igangsetting av samarbeidet. Bedriften inngår en avtale hvor den enkelte deltaker selv kan bestemme tidspunkt og hyppighet av coachingtimene.

HR4HIRE tilbyr coaching for ansatte på alle nivåer.

Engasjement er vår styrke -
Mennesker vår kompetanse!

 

Copyright 2006, hr4hire.no. design by dawghouse design