Tjenester > Kurs

Kurs

HR4HIRE skreddersyr kurs.

Vi gjennomfører kurs blant annet innen lederutvikling, motivasjon og konflikthåndtering.

- beskriv behovet og vi gir et forslag til hvordan vi kan bidra med vår kompetanse og hvordan oppgaven kan løses. Våre workshops er en blanding av tradisjonell konsulentvirksomhet og individuell oppfølging gjennom coaching og rådgivning.

Engasjement er vår styrke -
Mennesker vår kompetanse!

 

Copyright 2006, hr4hire.no. design by dawghouse design